Realizuję projekty szkoleniowe z obszaru kompetencji miękkich. Programy szkoleń dostosowuję do aktualnych potrzeb organizacji. Często są one wypadkową kilku obszarów tematycznych, tak by zastosowane rozwiązania najpełniej realizowały potrzeby Państwa Firmy.

Najczęściej realizowane projekty w ostatnim czasie to: budowanie relacji w Firmie, obsługa klienta/interesanta, umiejętności menedżerskie, autoprezentacja.

Obszary tematyczne możliwe do realizacji:

 • Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna)
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie zespołu
 • Efektywność osobista
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Motywowanie pracowników
 • Kierownik jako coach i mentor
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zmiana kultury organizacyjnej
 • Wizja i misja

oraz wszystkie inne, które będą zaspokajać Państwa potrzeby a dotyczą obszarów psychologii biznesu.