Udział w konkursie „Moja supermoc w pracy” oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Zapoznaj się z jej postanowieniami. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o Twoje dane, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Moja supermoc w pracy”, nazwany jest także „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Małgorzata Torój prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Colibri Coaching & Training Małgorzata Torój, pod adresem Krzemieniecka 3/24, 20-130 Lublin oraz NIP: 7181926502 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konkurs organizowany jest włącznie w Internecie – na fanpage  Małgorzata Torój Colibr Coaching & Training– w dniach 04.03.2021r-10.03.2021r.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  2. posiadanie polubionego Fanpage Małgorzata Torój Colibri Coaching & Training.
  3. zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w regulaminie konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym podczas live 11.03.202 r. o godzinie 20:00.
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u wiadomości prywatnej na fanpage z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko.
  2. adres mailowy.
 • 3 NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w kursie trzeciej edycji kursu „Uwolnij swój potencjał”, który odbędzie się w dniach 09.05.2021r – 30.05.2021r oraz otrzymanie wszystkich materiałów do kursu.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Zdobywca nagrody w Konkursie zostanie wyłoniony spośród uczestników, którzy w dniach 04.03.2021r – 10.03.2021r. dodadzą w komentarzu pod postem konkursowym (na moim fanpage Małgorzata Torój Colibri Coaching & Training) komentarz zawierający opis swojej supermocy, którą wykorzystują w swojej pracy.
 5. Fundatorem nagrody jest jest Małgorzata Torój prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Colibri Coaching & Training Małgorzata Torój, pod adresem Krzemieniecka 3/24, 20-130 Lublin oraz NIP: 7181926502 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Spośród wszystkich komentarzy konkursowych w dniu 10 marca 2021r, zwycięzca zostanie wyłoniony przez Małgorzatę Torój i zespół Colibri na podstawie subiektywnej oceny wszystkich członków zespołu – na drodze głosowania.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż pozostawiony komentarz jest jego autorstwa.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.colibrict.pl.

Data publikacji regulaminu: 04.03.2021 r.