Udział w konkursie „Kreatywny Tłusty Czwartek – Wygraj e-booka Emocje – wróg czy przyjaciel?” oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Zapoznaj się z jej postanowieniami. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o Twoje dane, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Kreatywny Tłusty Czwartek – Wygraj e-booka Emocje – wróg czy przyjaciel?”, nazwany jest także „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Małgorzata Torój prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Colibri Coaching & Training Małgorzata Torój, pod adresem Krzemieniecka 3/24, 20-130 Lublin oraz NIP: 7181926502 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konkurs organizowany jest włącznie w Internecie – na fanpage  Małgorzata Torój Colibr Coaching & Training– w dniu 11.02.2021 r.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. posiadanie polubionego Fanpage Colibri Coaching & Training Małgorzata Torój.
  3. zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych regulaminie konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem oraz postem ogłaszającym zwycięzcę w dniu 12.02.2021 r.
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u wiadomości prywatnej na fanpage z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. adres mailowy

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest e-book  „Emocje – wróg czy przyjaciel?
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniu 11.02.2021 r. doda w komentarzu pod postem konkursowym (na moim fanpage Małgorzata Torój Colibri Coaching & Training ) komentarz zawierający zdjęcie, które w kreatywny sposób będzie przedstawiało świętowanie tłustego czwartku.
 5. Fundatorem nagrody jest jest Małgorzata Torój prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Colibri Coaching & Training Małgorzata Torój, pod adresem Krzemieniecka 3/24, 20-130 Lublin oraz NIP: 7181926502 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Spośród wszystkich komentarzy konkursowych w dniu 12 luty 2021 r zwycięzca zostanie wyłoniony przez Małgorzatę Torój i zespół Colibri na podstawie subiektywnej oceny wszystkich członków zespołu – na drodze głosowania.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Każdy uczestnik przystępując do konkursu musi także zobowiązać się, iż pozostawiony komentarz jest jego autorstwa.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.colibrict.pl.

Data publikacji regulaminu: 11.02.2021 r.