Właściciel, psycholog, coach, trener

Kontakt: malgorzata.toroj@colibrict.pl

Psycholog biznesu i coach (Professional Certified Coach). Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i projektów konsultingowych oraz 11 letnie doświadczenie w zakresie coachingu (głównie coaching menedżerski na poziomie Executive). Łącznie przeprowadziła ponad 1000 godzin coachingu (w tym Executive Coaching i Life coaching).

Jej odbiorcami są menedżerowie kierujący takimi obszarami/departamentami jak: logistyka, produkcja, serwis techniczny, zarządzanie projektami, HR, dział sprzedaży. Praca dotyczyła obszarów m. in.: efektywnego zarządzania (w tym proces delegowania), wzrostu świadomości i kreowania własnego stylu przywódczego, efektywnej komunikacji, rozwoju podstawowych umiejętności menedżerskich, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, asertywności.

Na co dzień specjalizuje się w szkoleniach miękkich i projektach HR z obszarów umiejętności menedżerskich, autoprezentacji, komunikacji, budowania zespołu, asertywności, rozwiązywania konfliktów, diagnozy kompetencyjnej. Często zapraszana jest do projektów konsultingowych dotyczących diagnozy sytuacji problemowych w Organizacji lub oceny kompetencji osób, poprawy relacji w organizacji, klimatu organizacyjnego czy rozwiązywania konfliktów.

W szkoleniach wykorzystuje różnorodne metody pozwalające na pogłębienie świadomości siebie w trenowanych obszarach.

Dzięki doświadczeniu w praktyce rozwijanych kompetencji możliwe jest wdrożenie przez Uczestników tych kompetencji w codzienności. Pracuje z osobami z różnych obszarów zawodowych (od biznesowych po urzędników) oraz zatrudnionymi na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej.